Projekty unijne

Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska

Raspberry Republic S.C realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Umowa: POIR.03.03.03-14-0071/18

Nazwa projektu: Rozwój potencjału eksportowego marki Raspberry Republic
Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Raspberry Republic poprzez internacjonalizację jej działalności
Planowane efekty projektu: Podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Całkowita wartość projektu: 341 600.00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 273 280.00 PLN

Umowa: POIR.03.03.03-14-0019/21

Nazwa projektu: Promocja marki Raspberry Republic na rynkach Zatoki Perskiej
Cel projektu:Celem realizacji projektu jest promocja i budowanie świadomości marki Raspberry Republic w krajach Zatoki Perskiej w związku z udziałem w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w tym również promowania MPG
Planowane efekty projektu: Podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020
Całkowita wartość projektu: 121 100.00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 96 880.00 PLN